Skip to main content

Doel en gebruik website

Deze website biedt een overzicht van circa 70 tools die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van gebiedsanalyses als onderdeel van het NPLG.

Doel en doelgroep van deze website

De website biedt een overzicht van bruikbare tools voor gebiedsanalyses op het gebied van waterbeheer. Het gaat bijvoorbeeld om dataportalen, modellen en onderzoeksrapporten. De toolbox is zo gemaakt dat de gebruiker zelf kan filteren en zoeken op relevante tools.

Doelgroep

De website richt zich op waterbeheerders en gerelateerde collega’s, zowel generalist als specialist, die zich bezighouden met gebiedsanalyses en/of het NPLG.

Het gebruiken van deze website

Inhoud van de toolbox

De toolbox is een zo compleet mogelijke verzameling van onderzoeksrapporten, softwaretools, kaartapplicaties en dataportalen. Bij de selectie is rekening gehouden met de volgende criteria:

 • Alle tools sluiten aan bij één of meerdere doelen van het NPLG;
 • Alle tools richten zich op waterbeheer in brede zin;
 • Alle tools zijn nuttig tijdens gebiedsanalyses. De focus ligt op inhoud. Sociaaleconomische afwegingen, ervaringen vanuit de praktijk, juridische aspecten en beleidsinstrumenten vallen hierbuiten;
 • Alle tools zijn actueel en bestaan al;
 • Als tools betaald zijn, is dit vermeld;
 • Er is geen selectie of hiërarchie aangebracht op de tools, omdat dit een subjectief waardeoordeel zou betekenen. De aanpak van gebiedsanalyses verschilt per waterschap en provincie, en is ook afhankelijk van de rol (bijvoorbeeld specialist of projectleider). Er is daarom gekozen voor filters, zodat naar behoefte de juiste tools gezocht kunnen worden.

Mogelijke gebruiksaanwijziging toolbox

 1. Ga na welke van de NPLG-doelstellingen voor het gebied relevant zijn. Desgewenst is het mogelijk om te filteren op NPLG-doelstelling;
 2. Ga na in welk gebiedstype de gebiedsanalyse zich afspeelt. Er is ook een filter voor universele tools die niet gericht zijn op een specifiek gebiedstype;
 3. Ga na welk thema (watertekort, wateroverlast, waterkwaliteit) relevant is. Desgewenst kan hierop gefilterd worden;
 4. Ga na welke werkstap relevant is: systeemanalyse of maatregelen en effectiviteit;
 5. Filter desgewenst op vakgebied;
 6. Filter desgewenst op type tool (softwaretool, kaartapplicatie, dataportaal of onderzoeksrapport).

 

Let op: de tools in het overzicht ondersteunen bij een gebiedsanalyse, maar zijn geen vervanging. Zeker bij modellen geldt dat deze door een expert gebruikt moeten worden;

Let op: de filters werken in aanvulling op elkaar (AND logica). Met andere woorden: hoe meer filters worden geselecteerd, hoe nauwer de selectie.

Let op: deze website en het instrumentenoverzicht richten zich op waterbeheer. In de praktijk spelen er in gebieden vaak meer uitdagingen die ook om ruimte vragen. Bijvoorbeeld woningbouw en recreatie. Houd hier rekening mee en werk waar mogelijk integraal.